Skip to Content Information Center
Lexmark CS517

Lexmark CS517

Återställa fabriksinställningarna

Om du vill spara en lista med de aktuella menyinställningarna som referens kan du skriva ut en menyinställningssida innan du återställer fabriksinställningarna. Om du vill ha mer information kan du se Skriva ut en menyinställningssida.

Om du vill göra en mer omfattande återställning av fabriksinställningarna kan du välja alternativet Radera alla inställningar. Om du vill ha mer information kan du se Rensa icke-flyktigt minne.

Varning – risk för skador:  När du återställer fabriksinställningarna återställs de flesta skrivarinställningarna till sina ursprungliga värden. Undantagen är språket på displayen, anpassade storlekar och meddelanden och inställningarna för menyn Nätverk/portar. Alla nedladdningar som har sparats i RAM-minnet raderas. Nedladdningar som har sparats på flashminnet eller på en skrivarhårddisk påverkas inte.

På startskärmen går du till:

  > Inställningar  > Allmänna inställningar  > Fabriksinställningar  > Återställ nu  > 

Var denna artikel användbar?
Top