Skip to Content Information Center
Lexmark MX811

Lexmark MX811

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi‑Fi Protected Setup (WPS) használatával.

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

 • A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) kompatibilis a Wi‑Fi Protected Setup (WPS) szabvánnyal. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
 • A nyomtatójában található vezeték nélküli hálózati adapter megfelelően csatlakoztatva van, és működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

  PBC, gombnyomásos beállítás használata

 1. Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

   > Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Vezeték nélküli > Vezeték nélküli kapcsolat beállítások > Wi‑Fi Protected Setup > Gombnyomásos módszer indítása

 2. Kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

  A Személyes azonosító kód (PIN-kód) használata

 1. Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

   > Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Vezeték nélküli > Vezeték nélküli kapcsolat beállítások > Wi‑Fi Protected Setup > PIN-módszer indítása

 2. Másolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.

 3. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címmezőbe.

  Megjegyzések:

  • Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
  • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
 4. Hozzáférés a WPS-beállításokhoz. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.

 5. Adja meg a nyolc karakteres PIN-kódot, majd mentse a beállítást.

Hasznos volt ez a cikk?
Top