Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Konfigurer faks ved hjelp av en standard telefonlinje

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke bruk faksfunksjonen når det er tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

Oppsett 1: Skriveren er koblet til en dedikert fakslinje

 1. Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.

 2. Koble den andre enden av telefonledningen til en aktiv analog veggkontakt.

Merknader:

 • Du kan konfigurere skriveren slik at fakser mottas automatisk (aktivering av automatisk svar) eller manuelt (deaktivering av automatisk svar).
 • Hvis du vil at skriveren skal motta fakser automatisk, angir du at skriveren skal svare etter et bestemt antall ringesignaler.

Oppsett 2: Skriveren deler linje med en telefonsvarer

Merk:  Hvis du abonnerer på tjenesten for bestemt ringemønster fra telefonselskapet, må du velge det riktige ringemønsteret for skriveren. Hvis ikke, vil ikke skriveren motta fakser selv om du har angitt at den skal motta fakser automatisk.

Koblet til den samme veggkontakten

 1. Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.

 2. Koble den andre enden av telefonledningen til en aktiv analog veggkontakt.

 3. Koble telefonsvareren til skriverens telefonport.

Koblet til forskjellige veggkontakter

 1. Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.

 2. Koble den andre enden av telefonledningen til en aktiv analog veggkontakt.

Merknader:

 • Hvis du bare har ett telefonnummer på linjen, må du angi at skriveren skal motta fakser automatisk.
 • Angi at skriveren skal besvare anrop to ringesignaler etter telefonsvareren. Hvis for eksempel telefonsvareren besvarer anrop etter fire ring, kan du angi at skriveren skal besvare anrop etter seks ring.

Oppsett 3: Skriveren deler telefonlinje med en telefon som er tilknyttet en telefonsvarertjeneste

 1. Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.

 2. Koble den andre enden av telefonledningen til en aktiv analog veggkontakt.

 3. Koble telefonen til skriverens telefonport.

Merknader:

 • Dette oppsettet fungerer best hvis du bruker telefonsvarertjenesten oftere enn faks, og hvis du abonnerer på en tjeneste for bestemt ringemønster.
 • Hvis du svarer på et anrop og hører fakstoner, må du trykke på *9* eller angi den manuelle svarkoden på telefonen for å motta faksen.
 • Du kan også angi at skriveren skal motta fakser automatisk, men du må deaktivere telefonsvarertjenesten når du venter en faks.
Var denne artikkelen nyttig?
Top