Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Konfigurere faks ved hjelp av DSL

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke bruk faksfunksjonen når det er tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

Med DSL splittes en vanlig telefonlinje inn i to kanaler: tale og Internett. Telefon- og fakssignaler går gjennom talekanalen, mens Internett-signaler passerer gjennom den andre kanalen.

Installer et DSL-filter for å redusere interferens mellom de to kanalene og sikre en god forbindelse.

Merk:  Kontakt DSL-leverandøren for å få tak i et DSL-filter.

  1. Koble LINE-porten på DSL-filteret til veggkontakten.

  2. Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port. Koble den andre enden til telefonporten på DSL-filteret.

  3. Du kobler en telefon til skriveren ved å fjerne eventuelle installerte adapterplugger fra skriverens telefonport og deretter koble til telefonen.

Var denne artikkelen nyttig?
Top