Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Konfigurere faks via VoIP-telefontjeneste

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke bruk faksfunksjonen når det er tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

  1. Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.

  2. Koble den andre enden av telefonledningen til porten Telefonlinje 1 eller Telefonport på VoIP-adapteren.

    Merk:  Porten Telefonlinje 2 eller Faksport er ikke alltid aktiv. VoIP-leverandører krever kanskje ekstra betaling for aktivering av den andre telefonporten.

  3. Koble telefonen til skriverens telefonport.

Merknader:

  • Koble en analog telefon til telefonporten og hør etter summetonen for å kontrollere at telefonporten på VoIP-adapteren er aktiv.
  • Hvis du trenger to telefonporter for enhetene, men ikke ønsker å betale ekstra for det, kan du bruke en telefonsplitter. Koble telefonsplitteren til Telefonlinje 1 eller Telefonport, og koble deretter skriveren og telefonen til splitteren.
  • Koble en analog telefon til splitteren, og hør etter summetonen for å kontrollere splitteren.
Var denne artikkelen nyttig?
Top