Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Skifte overføringsvalsen

  1. Åpne deksel B.

    FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

  2. Fjern overføringsvalsen.

  3. Pakk ut den nye overføringsvalsen.

    Merk:  Ikke fjern den hvite emballasjen.

  4. Sett inn den nye overføringsvalsen.

  5. Fjern den hvite emballasjen.

  6. Lukk deksel B.

Var denne artikkelen nyttig?
Top