Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Bytte stiftekassettholderen i enheten for stifting og hulling på flere steder

  1. Åpne deksel J.

  2. Fjern stiftekassettholderen.

  3. Ta ut stiftekassetten.

  4. Pakk ut den nye stiftkassettholderen.

  5. Sett inn stiftkassetten til den klikker på plass.

  6. Sett inn stiftkassettholderen til den klikker på plass.

  7. Lukk deksel J.

Var denne artikkelen nyttig?
Top