Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Bytte ut stiftekassettholderen i ferdiggjøreren for stifting

  1. Åpne deksel C.

  2. Åpne deksel G.

  3. Trekk ut stiftekassettholderen.

  4. Ta ut stiftekassetten.

  5. Pakk ut den nye stiftekassettholderen.

  6. Sett inn stiftekassetten til den klikker på plass.

  7. Sett inn stiftekassettholderen til den klikker på plass.

  8. Lukk deksel G og C.

    FORSIKTIG – KLEMFARE:  For å unngå faren for klemskader må du holde hendene unna det merkede området når du lukker deksel C.

Var denne artikkelen nyttig?
Top