Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Erstatte 2200‑arks skuffsokkelen

  FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

  FORSIKTIG – FARE FOR VELTING:  Hvis du skal installere ett eller flere tilleggsutstyr på skriveren eller flerfunksjonsskriveren, må du kanskje bruke en hjulsokkel, et møbel eller annet utstyr for at skriveren skal stå støtt. Dette bidrar til å unngå personskader. Du finner mer informasjon om andre konfigurasjoner som støttes, på www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Slå av skriveren.

 2. Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.

 3. Trekk ut og lås opp skuffen.

 4. Trekk skuffen ut.

 5. Lås opp skuffsokkelen og hjulsokkelen.

 6. Løft skriveren ved hjelp av håndtakene på sidene og på baksiden.

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Skriveren veier over 18  kg, og vi anbefaler på det sterkeste at man er minst to når skriveren skal løftes.

 7. Fjern skuffsokkelen fra hjulsokkelen.

 8. Pakk ut den nye skuffsokkelen.

 9. Juster skuffsokkelen med hjulsokkelen, og sett den ned til den klikker på plass.

 10. Tilpass skriveren til skuffsokkelen, og sett den ned til den klikker på plass.

 11. Installer skuff.

 12. Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

 13. Slå på skriveren.

Var denne artikkelen nyttig?
Top