Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Bytte stiftekassetten i ferdiggjøreren for stifting

  1. Åpne deksel C.

  2. Åpne deksel G.

  3. Ta ut stiftekassetten.

  4. Pakk ut den nye stiftekassetten.

  5. Sett inn den nye stiftekassetten til den klikker på plass.

  6. Lukk deksel G og C.

    FORSIKTIG – KLEMFARE:  For å unngå faren for klemskader må du holde hendene unna det merkede området når du lukker deksel C.

Var denne artikkelen nyttig?
Top