Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Bytte stiftekassetten i enheten for stifting og hulling på flere steder

  1. Åpne deksel J.

  2. Ta ut stiftekassetten.

    Merk:  Fjern tapen fra stiftekassettholderen om nødvendig.

  3. Pakk ut den nye stiftekassetten.

  4. Sett inn den nye stiftekassetten til den klikker på plass.

  5. Lukk deksel J.

Var denne artikkelen nyttig?
Top