Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Bytte en fotolederenhet

 1. Åpne deksel A.

 2. Ta ut oppsamlingsflasken for toner.

 3. Ta ut bildeenheten.

 4. Ta ut fotolederenheten.

 5. Pakk ut den nye fotolederen, og fjern emballasjen.

  Advarsel – mulig skade:  Ikke utsett fotolederenheten for direkte lys i mer enn 10 minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade:  Du må aldri berøre fotoledertrommelen. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

 6. Sett inn den nye fotolederen.

 7. Sett inn bildeenheten.

 8. Sett i toneroppsamlingsflasken.

 9. Lukk deksel A.

Var denne artikkelen nyttig?
Top