Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Nastavenie faxu cez štandardnú telefónnu linku

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Fax nepoužívajte počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

Nastavenie 1: Tlačiareň je pripojená k samostatnej faxovej linke

 1. Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.

 2. Druhý koniec telefónneho kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

Poznámky:

 • Tlačiareň môžete nastaviť na automatické (Automatická odpoveď zap.) alebo manuálne (Automatická odpoveď vyp.) prijímanie faxov.
 • Ak chcete prijímať faxy automaticky, nastavte reakciu tlačiarne na ľubovoľný počet zvonení.

Nastavenie 2: Tlačiareň zdieľa linku s telefónnym záznamníkom

Poznámka:  Ak vám vaša telefónna spoločnosť poskytuje službu osobitného zvonenia, uistite sa, že pre tlačiareň nastavíte správne zvonenie. Inak tlačiareň nebude prijímať faxy, aj keby bola nastavená na automatické prijímanie faxov.

Pripojené k tej istej telefónnej zásuvke

 1. Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.

 2. Druhý koniec telefónneho kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

 3. Telefónny záznamník pripojte k telefónnemu portu tlačiarne.

Pripojené k rozličným telefónnym zásuvkám

 1. Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.

 2. Druhý koniec telefónneho kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

Poznámky:

 • Ak na telefónnej linke máte len jedno telefónne číslo, nastavte tlačiareň na automatické prijímanie faxov.
 • Tlačiareň nastavte tak, aby zdvihla volanie dve zvonenia po telefónnom záznamníku. Ak napríklad telefónny záznamník zdvihne hovor po štyroch zvoneniach, na tlačiarni nastavte počet zvonení pred odpoveďou na hodnotu šesť.

Nastavenie 3: Tlačiareň zdieľa linku s telefónom pripojeným k hlasovej schránke

 1. Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.

 2. Druhý koniec telefónneho kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

 3. Telefón pripojte k telefónnemu portu tlačiarne.

Poznámky:

 • Toto nastavenie funguje najlepšie, ak používate hlasovú schránku častejšie ako fax a ak máte aj službu osobitného zvonenia.
 • Ak pri zdvihnutí hovoru počujete tóny faxu, fax prijmete stlačením *9* alebo kódu manuálnej odpovede.
 • Tlačiareň môžete tiež nastaviť na automatické prijímanie faxov. Keď však očakávate fax, vypnite hlasovú schránku.
Pomohol vám tento článok?
Top