Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Výmena fixačnej jednotky

  1. Vypnite tlačiareň.

  2. Otvorte dvierka B.

    POZOR – HORÚCI POVRCH:  Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku poranenia na horúcich súčastiach.

  3. Vyberte fixačnú jednotku.

  4. Vybaľte novú fixačnú jednotku.

  5. Vyčisťte objektív fixačnej jednotky pomocou dodanej vatovej tyčinky.

  6. Vložte novú fixačnú jednotku tak, aby s kliknutím zapadla na miesto.

  7. Zatvorte dvierka B.

  8. Zapnite tlačiareň.

Pomohol vám tento článok?
Top