Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Skriveren svarer ikke

HandlingJaNei

Trinn 1

Koble strømledningen til stikkontakten.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

Reagerer skriveren?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Kontroller om stikkontakten er slått av med en bryter eller sikring.

Er stikkontakten slått av med en bryter eller sikring?

Slå på bryteren eller tilbakestill sikringen.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

Kontroller at skriveren er på.

Er skriveren slått på?

Gå til trinn 4.

Slå på skriveren.

Trinn 4

Kontroller om skriveren er i hvilemodus eller dvalemodus.

Er skriveren i hvilemodus eller dvalemodus?

Trykk på av/på-knappen for å aktivere skriveren.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

Kontroller om kablene som kobler samme skriveren og datamaskinen, er koblet til riktige porter.

Er kablene koblet til riktige porter?

Gå til trinn 6.

Kontroller følgende:

  • USB-kabelen stemmer med USB-porten på skriveren
  • Ethernet-kabelen stemmer med Ethernet-porten på skriveren

Trinn 6

Slå av skriveren, installer tilleggsutstyret på nytt, og slå den deretter på igjen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med tilleggsutstyret.

Reagerer skriveren?

Problemet er løst.

Gå til trinn 7.

Trinn 7

Installer riktig skriverdriver.

Reagerer skriveren?

Problemet er løst.

Gå til trinn 8.

Trinn 8

Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen.

Reagerer skriveren?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.

Var denne artikkelen nyttig?
Top