Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Installere en intern løsningsport

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

 1. Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.

 2. Ta ut kontrollerkortet ved hjelp av en flat skrutrekker.

  Advarsel – mulig skade:  De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.

 3. Pakk ut det interne løsningsportsettet (ILP).

  1

  ISP

  2

  Monteringsbrakett

  3

  Vingeskruer

 4. Hvis det er nødvendig, fjerner du skriverens harddisk.

 5. Sett braketten inn i kontrolleren til den klikker på plass.

 6. Fest løsningsporten til braketten

 7. Hvis det er nødvendig, fester du harddisken til løsningsporten.

  1. Fjern harddiskbraketten.

  2. Koble harddisken til løsningsporten

   Advarsel – mulig skade:  Ikke trykk ned midt på harddisken.

 8. Sett dekselet tilbake.

 9. Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

Var denne artikkelen nyttig?
Top