Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Kontroller tilkobling til skuffen

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

 • Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen.
 • Gjør følgende hvis feilen oppstår for andre gang:
  1. Slå av skriveren.

  2. Trekk ut strømledningen.

  3. Ta ut den angitte skuffen.

  4. Sett inn skuffen.

  5. Koble strømledningen til stikkontakten.

   FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

  6. Slå på skriveren.

   Gjør følgende hvis feilen oppstår igjen:

  1. Slå av skriveren.

  2. Trekk ut strømledningen.

  3. Ta ut den angitte skuffen.

  4. Kontakt kundestøtte.

 • Velg Fortsett på kontrollpanelet for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.
Var denne artikkelen nyttig?
Top