Skip to Content Information Center
Lexmark CX827

Lexmark CX827

Ställa in energisparlägen

  Ekoläge

 1. På startskärmen trycker du på Inställningar > Enhet > Energihantering > Ekoläge.

 2. Välj en inställning.

  Viloläge

 1. På startskärmen trycker du på Inställningar > Enhet > Energihantering > Tidsgränser > Viloläge.

 2. Ange hur många minuter skrivaren får vara inaktiv innan den försätts i viloläge.

  Standbyläge

 1. På startskärmen trycker du på Inställningar > Enhet > Energihantering > Tidsgränser > Tidsgräns för standbyläge.

 2. Välj efter hur lång tid skrivaren ska försättas i standbyläge.

 3. Anmärkningar:

  • Se till att ta skrivaren ur standbyläge innan du skickar ett utskriftsjobb.
  • Den inbyggda webbservern avaktiveras när skrivaren är i standbyläget.
Var denna artikel användbar?
Top