Skip to Content Information Center
Lexmark CX827

Na stránce se zobrazují stíny

Poznámka:  Před odstraňováním problému vytiskněte zkušební stránku. Z domovské obrazovky stiskněte nabídku Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránku.

ČinnostAnoNe

Krok 1

 1. Vložte do zásobníku papír správného typu a gramáže.

 2. Vytiskněte dokument.

Zobrazují se na výtisku stíny?

Přejděte ke kroku 2.

Problém je vyřešen.

Krok 2

 1. Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).

  Poznámky:

  • Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.
  • Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Na domovské obrazovce stiskněte možnost Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/Typ papíru.
 2. Vytiskněte dokument.

Zobrazují se na výtisku stíny?

Přejděte ke kroku 3.

Problém je vyřešen.

Krok 3

 1. Proveďte úpravu barev.

  Na domovské obrazovce stiskněte možnost Nastavení > Tisk > Kvalita > Rozšířené nastavení > Úprava barev.

 2. Vytiskněte dokument.

Zobrazují se na výtisku stíny?

Obraťte se na zákaznickou podporu.

Problém je vyřešen.

Byl tento článek užitečný?
Top