Skip to Content Information Center
Lexmark CX827

Lexmark CX827

Lägga till kontakter

 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Visa skrivarens IP-adress på skrivarens huvudmeny. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Adressbok.

 3. Från avsnittet Kontakter kan du lägga till en kontakt.

  Obs!  Du kan lägga till kontakten i en eller flera grupper.

 4. Om det behövs kan du ange en inloggningsmetod för att tillåta programåtkomst.

 5. Verkställ ändringarna.

Var denna artikel användbar?
Top