Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Recyklácia obalov Lexmark

Spoločnosť Lexmark sa neustále snaží minimalizovať obalové materiály. Menej obalových materiálov zaručuje, že tlačiarne Lexmark sa prenášajú čo najefektívnejšie a environmentálne najšetrnejšie a že pre vás bude jednoduchšie zbaviť sa obalov. Zabezpečíme tak aj vznik menšieho množstva emisií skleníkových plynov, úsporu energie a prírodných zdrojov. Spoločnosť Lexmark navyše v niektorých krajinách alebo regiónoch ponúka recykláciu obalových materiálov. Pre ďalšie informácie prejdite na stránku www.lexmark.com/recycle a vyberte svoju krajinu alebo región. Informácie o dostupných programoch recyklácie obalových materiálov nájdete pri informáciách o recyklácii produktu.

Kartóny Lexmark sú 100 % recyklovateľné v zariadeniach na recykláciu lepenky. Vo vašej oblasti takéto zariadenia nemusia existovať.

Pena, ktorú spoločnosť Lexmark používa pri balení, je recyklovateľná v zariadeniach na recykláciu peny. Vo vašej oblasti takéto zariadenia nemusia existovať.

Keď vrátite kazetu spoločnosti Lexmark, môžete znovu použiť krabičku, v ktorej ste kazetu dostali. Spoločnosť Lexmark krabičku zrecykluje.

Pomohol vám tento článok?
Top