Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Lexmark CX725

Bruke resirkulert papir og andre typer kontorpapir

Lexmark er et selskap som er opptatt av miljøet og støtter derfor bruk av resirkulert papir produsert spesielt for bruk i laserskrivere.

Siden det ikke uten videre er mulig å hevde at alle typer resirkulert papir passer godt til utskrift, tester Lexmark hele tiden det som finnes av resirkulert kopipapir på verdensmarkedet. De vitenskapelige undersøkelsene foregår på en omhyggelig og disiplinert måte. Mange faktorer er tatt i betraktning, både separat og som en helhet, blant annet følgende:

 • Mengden av forbruksavfall (Lexmark tester opptil 100 % av alt forbruksavfall).
 • Temperatur- og fuktighetsforhold (i testlokalene simuleres klima fra hele verden).
 • Fuktinnhold (forretningspapir bør ha lavt fuktinnhold: 4–5 %).
 • Bøyemotstand og riktig stivhet betyr at papiret mates gjennom skriveren på en optimal måte.
 • Tykkelse (har innvirkning på hvor mye som kan legges i en skuff)
 • Overflateruhet (målt i Sheffield-enheter, har innvirkning på klarhet og hvor godt toneren festes til papiret)
 • Overflatefriksjon (avgjør hvor godt ark skilles fra hverandre)
 • Fiberretning og formasjon (har innvirkning på krølling, noe som også har betydning for hvordan papiret beveger seg gjennom skriveren)
 • Lysstyrke og struktur (utseende og følelse)

Resirkulert papir har aldri vært bedre enn det er nå, men mengden av resirkulert innhold i et papir har innvirkning på graden av kontroll over fremmedlegemer. Selv om det er miljøvennlig å bruke resirkulert papir til utskrifter, er det likevel ikke fullkomment. Den energien som kreves til avsverting og håndtering av tilsetningsstoffer som fargestoffer og "lim", avgir ofte mer CO2-utslipp enn det vanlig papirproduksjon gjør. Bruk av resirkulert papir gir imidlertid generelt bedre ressurshåndtering.

Lexmark er opptatt av at papir brukes på en ansvarlig måte, på grunnlag av en livssyklusvurdering av produktene. For å få en bedre forståelse av hvilken virkning skrivere har på miljøet bestilte selskapet en rekke livssyklusvurderinger. Vurderingene viste at papir var den viktigste kilden til CO2-utslipp (opptil 80 %) i løpet av levetiden til en enhet (fra design til slutten på levetiden). Dette skyldes de energikrevende produksjonsprosessene som er forbundet med papirproduksjon.

Derfor prøver Lexmark å opplyse kunder og partnere om hvordan de miljøskadelige virkningene av papirforbruk kan reduseres. Å bruke resirkulert papir er én måte. En annen måte er å eliminere unødvendig og overdreven papirforbruk. Lexmark har det som skal til for å hjelpe kundene med å redusere utskrifts- og kopiavfall. I tillegg oppmuntrer selskapet til at man kjøper papir fra leverandører som viser i praksis at de støtter bærekraftig skogbruk.

Lexmark anbefaler ikke bestemte leverandører, selv om vi har en produktliste for spesielle bruksområder. Følgende retningslinjer angående valg av papir bidrar imidlertid til å redusere de miljøskadelige virkningene av utskriftene:

 1. Reduser papirforbruket.

 2. Vær kresen når det gjelder hvor trefiberet kommer fra. Kjøp fra leverandører som har sertifiseringer, for eksempel Forestry Stewardship Council (FSC) eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Disse sertifiseringene garanterer at papirprodusenten bruker tremasse fra skogbruksvirksomheter som er miljøvennlige og sosialt ansvarlige i sin skogsforvaltning og skogsforbedring.

 3. Velg riktig papirtype for det du skal skrive ut: Vanlig 75 eller 80  g/m2 sertifisert papir, papir med lavere vekt eller resirkulert papir.

Papir som ikke kan brukes

Testresultatene viser at det er risikabelt å bruke følgende papirtyper i laserskrivere:

 • Kjemisk behandlet papir som brukes til kopiering uten karbonpapir, også kjent som karbonfritt papir
 • Fortrykt papir som er produsert med kjemikalier som kan smitte av i skriveren.
 • Fortrykt papir som er påvirket av temperaturen i fikseringsenheten.
 • Fortrykt papir som krever registrering (nøyaktig plassering på siden) større enn ±2,3  mm (±0,9 tommer), som OCR-skjemaer (Optical Character Recognition). I noen tilfeller kan registreringen justeres ved hjelp av et program for å skrive ut på disse skjemaene.)
 • Bestrøket papir (utviskbart bankpostpapir), syntetisk papir, termisk (varmefølsomt) papir.
 • Papir med ujevne kanter eller grov struktur eller krøllet papir.
 • Resirkulert papir som ikke oppfyller kravene i EN12281:2002 (europeisk testing)
 • Papir som er lettere  enn 60  g/m2.
 • Skjemaer eller dokumenter som består av flere deler

Gå til www.lexmark.com hvis du vil ha mer informasjon om bærekraftig utvikling.

Var denne artikkelen nyttig?
Top