Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Uvíznutí papíru v zásobnících

  1. Vytáhněte zásobník.

    Varování – nebezpečí poškození:  Snímač ve volitelném zásobníku snadno poškodí statická elektřina. Před vyjmutím zablokovaného papíru ze zásobníku se dotkněte kovového povrchu.

  2. Vyjměte zablokovaný papír.

    Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  3. Vložte zásobník.

Byl tento článek užitečný?
Top