Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Uvíznutí papíru za dvířky E

  1. Otevřete dvířka E.

  2. Vyjměte zablokovaný papír.

    Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  3. Zavřete dvířka E.

Byl tento článek užitečný?
Top