Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Rozpoznání míst uvíznutí papíru

Poznámky:

  • Pokud je možnost Pomocník při uvíznutí nastavena na hodnotu Zapnuto, tiskárna po odstranění zaseknuté stránky vysune prázdné nebo částečně potištěné stránky. Vyhledejte ve výstupu tisku prázdné stránky.
  • Pokud je možnost Napravit uvíznutí nastavena na hodnotu Zapnuto nebo Automaticky, vytiskne tiskárna uvíznuté stránky znovu.
Místa uvíznutí

1

Standardní odkladač

2

Dvířka E

3

Dvířka A

4

Zásobníky

5

Univerzální podavač

Byl tento článek užitečný?
Top