Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Výměna zaváděcího válečku

  Výměna zaváděcího válečku v zásobníku na 550 listů

 1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 2. Vyjměte zásobník.

 3. Vyjměte zaváděcí váleček.

 4. Vybalte nový zaváděcí váleček.

 5. Vložte nový zaváděcí váleček tak, aby zaklapnul na místo.

 6. Vložte zásobník.

 7. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a zapněte tiskárnu.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li zabránit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

  Výměna zaváděcího válečku v univerzálním podavači.

 1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 2. Otevřete univerzální podavač.

 3. Vyjměte zaváděcí váleček.

 4. Vybalte nový zaváděcí váleček.

 5. Vložte nový zaváděcí váleček tak, aby zaklapnul na místo.

 6. Zavřete univerzální podavač.

 7. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a zapněte tiskárnu.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li zabránit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

Byl tento článek užitečný?
Top