Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Výměna zapékače

 1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 2. Otevřete dvířka A a D.

  VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

 3. Vyjměte zapékač.

 4. Rozbalte nový zapékač.

 5. Vložte nový zapékač.

 6. Zavřete dvířka D a A.

 7. Zapojte napájecí kabel do zásuvky a poté tiskárnu zapněte.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li zabránit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

 8. Resetujte počitadlo údržby zapékače.

  Další informace najdete v části Nulování počítadla údržby.

Byl tento článek užitečný?
Top