Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Lexmark CX725

Installation af valgfrie skuffer

  FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå riskoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

 1. Sluk for printeren.

 2. Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

 3. Udpak den ekstra skuffe, og fjern al emballage.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Printeren vejer mere end 18  kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.

  Bemærk!  Hvis de valgfrie bakker allerede er installeret, skal du frigøre dem fra printeren, før du løfter printeren. Forsøg ikke at løfte printeren og bakkerne på én gang.

 4. Juster printeren med den valgfri bakke, og sænk derefter printeren, indtil den klikker på plads.

 5. Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

 6. Tænd printeren.

Tilføj om nødvendigt den valgfrie bakke manuelt i printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren.

Installer printeren og hardwareoptioner i følgende rækkefølge:

 • Valgfri bakke til 550 ark
 • Printer
Var denne artikel nyttig?
Top