Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Lexmark CX725

Brug af genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter Lexmark brug af genbrugspapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere (elektrofotografiske).

Det er ikke muligt at garantere, at alt genbrugspapir kan bruges i printere, uden at der opstår papirstop, men Lexmark tester jævnligt de forskellige typer af genbrugspapir til kopimaskiner, der er tilgængelige på det globale marked. Denne videnskabelige testning udføres under grundig kontrol. Mange faktorer tages i betragtning, både hver for sig og samlet set, herunder følgende:

 • Mængden af affald fra forbrugere (Lexmark tester op til 100 % af affaldsindholdet).
 • Temperatur- og fugtighedsforhold (i laboratorier simuleres klimaforhold forskellige steder i verden.)
 • Fugtindhold (forretningspapir skal have et lavt fugtindhold: 4–5 %.)
 • Bøjemodstand og tilpas stivhed, som bevirker, at papiret føres optimalt ind i printeren.
 • Tykkelse (har betydning for, hvor meget papir der kan lægges i skuffen)
 • Overfladeruhed (målt i Sheffield-enheder - har betydning for tydeligheden og tonerens evne til at brænde fast på papiret)
 • Overfladens gnidningsmodstand (er afgørende for, hvor nemt arkene kan adskilles)
 • Fiberretning og sammensætning (har betydning for, om papiret krøller, hvilket også har betydning for, hvordan papiret bevæger sig gennem printeren)
 • Glans og struktur (design og udtryk)

Genbrugspapir er bedre end nogen sinde, men mængden af genbrugsindhold i papiret påvirker graden af kontrol med fremmedlegemer. Genbrugspapir er et rigtigt skridt på vejen mod at udskrive på en miljømæssigt ansvarlig måde, men det er ikke perfekt. Den mængde energi, der skal til for at fjerne tryksværte og behandle tilsætningsstoffer som f.eks. farvestoffer og "lim", frembringer ofte mere CO2-udslip end ved normal papirfremstilling. Generelt set giver brugen af genbrugspapir dog mulighed for en bedre overordnet forvaltning af ressourcer.

Lexmark beskæftiger sig med den ansvarlige brug af papir med udgangspunkt i livscyklusanalyser af sine produkter. For at få en bedre forståelse af printeres påvirkning af miljøet har virksomheden fået foretaget en række livscyklusanalyser, som viste, at papir blev identificeret som den primære kilde (op til 80 %) til CO2-udslip frembragt på baggrund af den samlede levetid for en enhed (fra vugge til grav). Dette skyldes de energiintensive fremstillingsmetoder, som kræves i forbindelse med papirfremstilling.

Lexmark forsøger derfor at uddanne kunder og partnere til at minimere papirets miljøpåvirkning. Brug af genbrugspapir er én måde. At forhindre et overdrevent og unødvendigt papirforbrug er en anden. Lexmark er veludrustet til at hjælpe kunder til at minimere affald fra udskrivning og kopiering. Virksomheden fremmer tilmed indkøb af papir hos leverandører, der gør en dedikeret indsats for bæredygtig skovdrift.

Lexmark anbefaler ikke bestemte leverandører, selv om vi har en produktliste til særlige anvendelser fra et konverteringsprogram. Følgende retningslinjer for papirvalg bidrager imidlertid til at nedbringe miljøpåvirkningen ved udskrivning:

 1. Minimer papirforbruget.

 2. Vær selektiv med hensyn til træfibrenes oprindelse. Køb hos leverandører, der er certificeret, f.eks. med Forestry Stewardship Council (FSC) eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Disse certificeringer garanterer, at papirproducenten bruger træmasse fra skovbrug, som anvender miljømæssigt og socialt ansvarlige metoder i forbindelse med skovforvaltning og genetablering af skov.

 3. Vælg det mest relevante papir til udskrivningsbehov: normal 75 eller 80  g/m2 certificeret papir, papir med lavere vægt eller genbrugspapir.

Eksempler på ikke-brugbart papir

Testresultater indikerer, at der er en vis risiko forbundet med brug af følgende papirtyper sammen med laserprintere:

 • Kemisk behandlet papir, der bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kaldet selvkopierende papir
 • Fortrykt papir med kemikalier, der kan forurene printeren
 • Fortrykt papir, der påvirkes af temperaturen i printerens fuserenhed
 • Fortrykt papir, der kræver en registrering (af den præcise placering på siden) større end ± 2.3 mm (± 0.9  in.) som f.eks. optisk genkendelse af tegn (OCR). I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af et program, så der kan udskrives på sådanne formularer.)
 • Coated papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir
 • Papir med grove kanter, grov eller meget ru overflade eller rullet papir
 • Genbrugspapir, der dumper EN12281:2002 (europæiske test)
 • Papir, der vejer mindre end 60  g/m2 (16  lb)
 • Formularer eller dokumenter, der består af flere dele

Gå til www.lexmark.com for at få yderligere oplysninger om miljømæssig bæredygtighed.

Var denne artikel nyttig?
Top