Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Konfigurace tiskárny

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Při instalaci jednoho nebo více doplňků tiskárny nebo multifunkční tiskárny budete možná muset použít kolečkový podstavec, nábytek nebo jiný prvek, abyste předešli nestabilitě a možnému zranění. Další informace o podporovaných konfiguracích naleznete na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.

Tiskárnu můžete nakonfigurovat přidáním tří volitelných zásobníků na 550 listů.

1

Podavač ADF (automatický podavač dokumentů)

2

Zásobník podavače ADF

3

Zásobník podavače ADF

4

Ovládací panel

5

dvojitý zásobník na 650 listů

6

Volitelné zásobníky na 550 listů

7

Standardní zásobník

Byl tento článek užitečný?
Top