Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Vkládání do zásobníků

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.

 1. Vyjměte zásobník.

  Poznámka:  Pokud chcete předejít uvíznutí papíru, nevyjímejte při probíhajícím tisku zásobníky.

 2. Nastavte vodicí lištu na formát vkládaného papíru.

  Poznámka:  K nastavení vodicích lišt použijte ukazatele na spodní straně zásobníku.

 3. Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.

 4. Vložte stoh papíru potiskovanou stranou nahoru.

  Poznámky:

  • Při jednostranném tisku vkládejte hlavičkový papír lícem nahoru a záhlavím k přední straně zásobníku.
  • Při oboustranném tisku vkládejte hlavičkový papír lícem dolů a záhlavím k zadní straně zásobníku.
  • Nezasouvejte papír do zásobníku.
  • Ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru. Přeplnění může způsobit uvíznutí papíru.
 5. Vložte zásobník.

  V případě potřeby, nastavte formát a typ papíru tak, aby odpovídal papíru vloženému do zásobníku?

Byl tento článek užitečný?
Top