Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Tisk z jednotky flash

 1. Vložte jednotku paměti flash.

  Poznámky:

  • Vložíte-li jednotku flash, když se zobrazí chybová zpráva, tiskárna jednotku flash ignoruje.
  • Pokud vložíte jednotku paměti flash během zpracování jiných tiskových úloh tiskárnou, zobrazí se na displeji zpráva Zaneprázdněna.
 2. Na displeji stiskněte dokument, který chcete vytisknout.

  V případě potřeby nakonfigurujte ostatní tisková nastavení.

 3. Odešlete tiskovou úlohu.

  Chcete-li vytisknout další dokument, stiskněte možnost Jednotka USB.

  Varování – nebezpečí poškození:  Během aktivního tisku, čtení nebo zápisu na paměťové zařízení se nedotýkejte tiskárny ani jednotky flash ve vyznačené oblasti, aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poruše tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top