Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Skener nereaguje

ČinnostAnoNe

Krok 1

  1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k tiskárně a k elektrické zásuvce.

    VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

  2. Zkopírujte nebo naskenujte dokument.

Reaguje skener?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

  1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.

  2. Vyřešte veškerá chybová hlášení, která se zobrazují na displeji.

  3. Zkopírujte nebo naskenujte dokument.

Reaguje skener?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

  1. Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.

  2. Zkopírujte nebo naskenujte dokument.

Reaguje skener?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na zákaznická podpora.

Byl tento článek užitečný?
Top