Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Eksportowanie i importowanie konfiguracji

Ustawienia konfiguracji można wyeksportować do pliku tekstowego, a następnie zaimportować, aby użyć tych ustawień w innych drukarkach.

 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwaga:  Wyświetl adres IP na ekranie głównym drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.

 2. Wyeksportuj lub zaimportuj plik konfiguracji dla jednej lub wielu aplikacji.

   Dla jednej aplikacji

  1. Przejdź do opcji:

   Ustawienia > Aplikacje > Zarządzanie aplikacjami >  wybierz aplikację > Konfiguruj

  2. Wyeksportuj lub zaimportuj plik konfiguracyjny.

   Uwagi:

   • W przypadku wystąpienia błędu braku pamięci wirtualnej maszyny Java należy powtarzać eksport, aż do momentu zapisania pliku konfiguracji.
   • W przypadku przekroczenia limitu czasu i pojawieniu się pustego ekranu należy odświeżyć przeglądarkę i kliknąć przycisk Zastosuj.

   W przypadku wielu aplikacji

  1. Kliknij opcje Ustawienia > Importuj/Eksportuj.

  2. Wyeksportuj lub zaimportuj plik konfiguracyjny.

   Uwaga:  W przypadku importowania pliku konfiguracyjnego kliknij opcję Wyślij, aby zakończyć proces.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top