Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Weryfikacja konfiguracji drukarki

Gdy wszystkie opcjonalne elementy sprzętowe i programowe zostaną zainstalowane, a drukarka włączona, należy sprawdzić, czy drukarka jest poprawnie skonfigurowana. W tym celu należy wydrukować następujące pozycje:

  • Strona ustawień menu — umożliwia zweryfikowanie poprawności instalacji wszystkich opcji drukarki. Lista zainstalowanych opcji jest wyświetlana w dolnej części strony. Jeśli zainstalowana opcja nie znajduje się na liście, nie została ona poprawnie zainstalowana. Należy odinstalować ten element opcjonalny i zainstalować go ponownie.
  • Strona konfiguracji sieci — na tej stronie można sprawdzić połączenie sieciowe. Na stronie tej znajdują się również istotne informacje ułatwiające konfigurowanie drukarki do drukowania za pośrednictwem sieci.
  • Uwaga:  Upewnij się, że drukarka obsługuje sieć Ethernet lub sieć bezprzewodową i jest podłączona do sieci.

  • Więcej informacji można znaleźć w sekcji Drukowanie strony konfiguracji sieci.
Czy ten artykuł był pomocny?
Top