Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Przenoszenie drukarki w inne miejsce

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Drukarka waży ponad 18  kg i  bezpieczne jej przenoszenie wymaga co najmniej dwóch przeszkolonych pracowników.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Zastosowanie się do poniższych wskazówek pozwoli uniknąć obrażeń ciała oraz uszkodzenia drukarki podczas jej przenoszenia:

 • Wyłącz drukarkę, a następnie wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
 • Odłącz wszystkie przewody i kable.
 • Jeśli drukarka jest wyposażona w podstawę na kółkach, przesuń drukarkę ostrożnie na nowe miejsce.
 • Jeżeli drukarka nie jest wyposażona w podstawę na kółkach, ale jest skonfigurowana do obsługi zasobników opcjonalnych, podnieś drukarkę z zasobników. Drukarki i zasobników nie należy podnosić jednocześnie.
 • Przy podnoszeniu drukarki należy używać uchwytów.
 • Jeśli drukarka jest przewożona na wózku, musi on mieć na tyle dużą powierzchnię, aby mieściła się na nim cała podstawa drukarki.
 • Jeśli wyposażenie opcjonalne jest przewożone na wózku, musi on mieć na tyle dużą powierzchnię, aby w pełni mieściły się na nim opcjonalne elementy wyposażenia.
 • Drukarka musi pozostawać w pozycji pionowej.
 • Należy unikać gwałtownych wstrząsów.
 • Podczas ustawiania drukarki należy zachować ostrożność, aby nie przycisnąć sobie palców.
 • Upewnij się, że wokół drukarki znajduje się wystarczająco dużo wolnego miejsca.
 • Należy używać wyłącznie kabla zasilania dostarczonego wraz z tym produktem lub zamiennika autoryzowanego przez producenta.

Uwaga:  Uszkodzenie drukarki spowodowane jej nieprawidłowym przenoszeniem nie jest objęte gwarancją.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top