Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki

Użytkownicy systemu Windows

 1. Otwórz folder drukarek.

 2. Wybierz drukarkę, którą chcesz zaktualizować, i wykonaj następujące czynności:

  • W systemie Windows 7 lub nowszym wybierz polecenie Właściwości drukarki.
  • W przypadku starszych systemów wybierz polecenie Właściwości.
 3. Przejdź na kartę Konfiguracja, a następnie wybierz opcję Aktualizuj teraz — odpytaj drukarkę.

 4. Zastosuj zmiany.

Użytkownicy komputerów Macintosh

 1. W menu Apple wybierz opcję System Preferences (Ustawienia systemu), przejdź do drukarki, a następnie wybierz Options & Supplies (Opcje i materiały eksploatacyjne).

 2. Przejdź do listy opcji sprzętu, a następnie dodaj zainstalowane opcje.

 3. Zastosuj zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top