Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Opsætning af formularer og favoritter

Bemærk!  En senere version af denne brugervejledning kan indeholde et direkte link til administratorvejledningen i dette program. Du kan se, om der er opdateringer til denne brugervejledning, på http://support.lexmark.com.

BrugFor at

Forenkle og strømline arbejdsprocesser så du hurtigt kan finde og udskrive ofte anvendte onlineformularer direkte fra printerens startskærm.

Bemærk!  Printeren skal have adgang til den netværksmappe, det FTP-websted eller det websted, hvor bogmærket er lagret. Fra den computer, hvor bogmærket er gemt, anvend delings-, sikkerheds- og firewall-indstillinger for som minimum at tillade printeren en læse adgang. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der blev leveret sammen med operativsystemet.

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærk!  Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.

 2. Klik på Indstillinger > Programmer > Programstyring > Formularer og favoritter.

 3. Klik på Tilføj, og tilpas derefter indstillingerne.

  Bemærkninger:

  • Se hjælpeteksten ud for hvert felt for at få en beskrivelse af indstillingen.
  • Hvis du vil sikre, at indstillingen for placeringen af bogmærket er korrekt, skal du skrive den korrekte IP-adresse for den værtscomputer, hvor bogmærket er placeret. Hvis du vil have flere oplysninger om hentning af IP-adressen for værtscomputeren, skal du se Sådan finder du IP-adressen på computeren.
  • Sørg for, at printeren har adgangsrettigheder til den mappe, hvor bogmærket er placeret.
 4. Klik på Anvend.

Hvis du vil bruge programmet, skal du trykke på Formularer og favoritter på printerens startskærmbillede og derefter navigere gennem formularkategorierne eller søge efter formularer på grundlag af formularnummer, -navn eller -beskrivelse.

Var denne artikel nyttig?
Top