Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Lodräta streck uppstår på utskrifter

ÅtgärdJaNej

Steg % s

 1. Du anger papperstyp, -struktur och -vikt från Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.

 2. Skicka utskriftsjobbet igen.

Uppstår lodräta streck på utskrifter?

Gå till steg 2.

Problemet är löst.

Steg % s

På skrivarens kontrollpanel anger du pappersstruktur, -typ och -vikt i pappersmenyn så att det överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.

Överensstämmer pappersstruktur, -typ och -vikt med papperet i facket?

Gå till steg 3.

Prova med något/några av följande alternativ:

 • Ange pappersstruktur, -typ och -vikt i inställningarna för facket så att det överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.
 • Ändra det papper som har fyllts på i facket så att det överensstämmer med pappersstruktur, -typ och -vikt som angivits i inställningarna för facket.

Steg % s

 1. Fyll på med papper från ett nytt paket.

  Obs!  Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du ska använda det.

 2. Skicka utskriftsjobbet igen.

Uppstår lodräta streck på utskrifter?

Gå till steg 4.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Sätt tillbaka bildhanteringsenheten.

  1. Ta ut tonerpatronen och sedan bildhanteringsenheten.

   Varning – risk för skador:  Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Exponering för ljus under en längre tid kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.

  2. Sätt tillbaka bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka patronen.

 2. Skicka utskriftsjobbet igen.

Uppstår lodräta streck på utskrifter?

Gå till steg 5.

Problemet är löst.

Steg % s

Byt ut bildhanteringsenheten och skicka utskriftsjobbet igen.

Uppstår lodräta streck på utskrifter?

Kontakta kundsupporthttp://support.lexmark.com eller din servicerepresentant.

Problemet är löst.

Var denna artikel användbar?
Top