Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Instalace portu Internal Solutions Port

  Řídicí deska podporuje jeden doplňkový port Lexmark™ Internal Solutions Port (ISP).

  Poznámka:  Tento úkon vyžaduje plochý šroubovák.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

  Varování – nebezpečí poškození:  Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na desce řadiče, se dotkněte něčeho kovového.

 1. Dostaňte se k desce řadiče.

  Další informace najdete na Přístup k desce řadiče.

 2. Pokud je již nainstalován volitelný pevný disk tiskárny, je třeba jej nejprve vyjmout.

  Další informace naleznete v části Vyjmutí pevného disku tiskárny.

 3. Vybalte sadu ISP.

  1

  Komplet ISP

  2

  Šroub pro připojení plastového držáku k sadě ISP

  3

  Šrouby pro připojení montážního držáku ISP k ochraně desky řadiče

  4

  Plastový držák

 4. Odstraňte kovový kryt z otvoru portu ISP.

  1. Uvolněte šroub.

  2. Zvedněte kovový kryt a zcela jej sejměte.

 5. Zarovnejte pozice plastového držáku s otvory na konstrukci desky řadiče a pak zatlačte plastový držák směrem ke konstrukci desky řadiče tak, aby zaklapl na místo. Zkontrolujte, zda jsou kabely úhledně uspořádány pod plastovým držákem.

 6. Nainstalujte port ISP na plastový držák.

  Poznámka:  Nakloňte ISP v úhlu nad plastový držák, aby všechny přečnívající konektory prošly otvorem pro ISP v konstrukci desky řadiče.

 7. ISP přibližujte k plastovému držáku, dokud se neusadí mezi vodítka plastového držáku.

 8. Pro připevnění plastového držáku k ISP použijte dodaný šroub.

  Poznámka:  Otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček tak, aby udržel ISP na místě, avšak zatím jej neutahujte.

 9. K upevnění a zajištění nosného držáku portu ISP k desce řadiče použijte dva dodané šrouby.

 10. Dotáhněte šroub, který je připojen k ISP.

  Varování – nebezpečí poškození:  Neutahujte jej příliš.

 11. Připojte kabel rozhraní řešení ISP do zásuvky na desce řadiče.

  Poznámka:  Zástrčka i zásuvka jsou barevně označeny.

Byl tento článek užitečný?
Top