Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Odeslání faxu pomocí ovládacího panelu tiskárny

 1. Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

  Poznámky:

  • Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
  • Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.
 2. Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodicí lišty.

 3. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Faxovat.

 4. Zadejte faxové číslo nebo zkratku.

  Poznámka:  Chcete-li přidat další příjemce, stiskněte položku Další číslo a poté zadejte telefonní číslo příjemce anebo číslo zkratky. Můžete rovněž vyhledávat v adresáři.

 5. Stiskněte tlačítko Odfaxovat.

Byl tento článek užitečný?
Top