Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Připojení kabelů

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Nepoužívejte faxové funkce za bouřky. Tento produkt během bouřky nenastavujte a nepropojujte jej s jinými zařízeními, jako je fax, napájecí kabel anebo telefon.

Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB nebo k síti pomocí síťového kabelu (Ethernet).

Zkontrolujte, zda odpovídá:

  • symbol USB na kabelu symbolu USB na tiskárně,
  • správný kabel Ethernet portu Ethernet,
TlačítkoČinnost

1

Port EXT

Slouží k připojení dalších zařízení (telefonu nebo záznamníku) k tiskárně a k telefonní lince. Tento port použijte, pokud nemáte pro tiskárnu samostatnou faxovou linku a pokud je tato metoda připojení podporována v dané zemi nebo oblasti.

Poznámka:  Abyste se dostali k tomuto portu, musíte vyjmout záslepku.

2

Port LINE

Po připojení tiskárny k aktivní telefonní lince prostřednictvím standardní zásuvky na stěně (RJ-11), filtru DSL nebo adaptéru VoIP či jiného adaptéru, který umožňuje přístup k telefonní lince, bude možné odesílat a přijímat faxy.

3

Zásuvka pro připojení napájecího kabelu tiskárny

Tiskárnu připojte k řádně uzemněné elektrické zásuvce.

4

Port USB tiskárny

Připojte tiskárnu k počítači.

5

Port Ethernet

Připojte tiskárnu k síti.

6

Slot pro port ISP (Internal Solutions Port) nebo pro pevný disk tiskárny

Poznámka:  Pokud je tiskárna vybavena podporou bezdrátového připojení, pak je zde připevněna anténa pro bezdrátovou komunikaci.

Připevněte port ISP nebo pevný disk tiskárny.

7

port USB

Připojte volitelný bezdrátový síťový adaptér.

Varování – nebezpečí poškození:  Tiskne-li právě tiskárna, nedotýkejte se kabelu USB, jakéhokoli bezdrátového síťového adaptéru ani tiskárny samotné na vyznačeném místě. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo k poruše.

Uspořádání kabelů

Připojte kabel Ethernet a napájecí kabel a poté kabely úhledně zasuňte do kanálů na zadní straně tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top