Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Zmniejszanie hałasu wytwarzanego przez drukarkę

  Trybu cichego należy używać w celu zmniejszenia hałasu wytwarzanego przez drukarkę.

 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwagi:

  • Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
 2. Kliknij kolejno opcje Ustawienia > Ustawienia ogólne > Tryb cichy >  i wybierz ustawienie.

  OpcjaDziałanie

  On (Włącz)

  Zmniejszenie hałasu wytwarzanego przez drukarkę.

  Uwagi:

  • Zadania drukowania są przetwarzane wolniej.
  • Silniki drukarki są uruchamiane dopiero wtedy, gdy dokument jest gotowy do wydruku. Przed wydrukowaniem pierwszej strony wystąpi krótka zwłoka.

  Wyłącz

  Użycie ustawień fabrycznych.

  Uwaga:  To ustawienie umożliwia uzyskanie wydajności drukarki zgodnej z jej danymi technicznymi.

 3. Kliknij przycisk Wyślij.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top