Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Konfigurowanie szyfrowania dysku twardego drukarki

Włączenie szyfrowania dysku twardego w celu zabezpieczenia przed utratą poufnych danych w przypadku kradzieży drukarki lub jej dysku twardego.

Uwaga:  Niektóre modele drukarek mogą nie być wyposażone w dysk twardy.

  Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwagi:

  • Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
 2. Kliknij opcje Ustawienia > Bezpieczeństwo > Szyfrowanie dysku.

  Uwaga:  Opcja Szyfrowanie dysku pojawia się w menu Bezpieczeństwo tylko wówczas, gdy zainstalowano sformatowany, sprawny dysk twardy drukarki.

 3. Z menu Szyfrowanie dysku wybierz opcję Włącz.

  Uwagi:

  • Włączenie szyfrowania dysku spowoduje wymazanie zawartości dysku twardego drukarki.
  • Szyfrowanie dysku może trwać od kilku minut do ponad godziny. W tym czasie drukarka nie będzie wykonywać innych zadań użytkowników.
 4. Kliknij opcję Submit (Wyślij).

  Korzystanie z panelu sterowania drukarki

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Włączając drukarkę, przytrzymaj wciśnięte przyciski 2 i 6. Zwolnij przyciski dopiero wówczas, gdy na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu.

  Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się menu konfiguracyjne. Po zakończeniu uruchamiania drukarki na jej wyświetlaczu pojawi się lista funkcji.

 3. Dotknij kolejno opcji Szyfrowanie dysku > Włącz.

  Uwaga:  Włączenie szyfrowania dysku spowoduje wymazanie zawartości dysku twardego drukarki.

 4. Dotknij opcji Yes (Tak), aby przeprowadzić wymazywanie dysku.

  Uwagi:

  • Nie wyłączaj drukarki podczas procesu szyfrowania. Może to spowodować utratę danych.
  • Szyfrowanie dysku może trwać od kilku minut do ponad godziny. W tym czasie drukarka nie będzie wykonywać innych zadań użytkowników.
  • Pasek stanu będzie wskazywać postęp zadania wymazywania dysku. Po zaszyfrowaniu dysku nastąpi powrót do ekranu Włącz/Wyłącz.
 5. Dotknij opcji Wstecz > Opuść menu konfiguracji.

Drukarka zresetuje się i powróci do normalnego trybu pracy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top