Skip to Content Information Center
Lexmark MX711

Lexmark MX711

Installation af en Intern løsningsport

  Systemkortet understøtter en valgfri Intern løsningsport (ISP) fra Lexmark™ .

  Bemærk!  Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.

  FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenheder som tilvalg, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

  Advarsel - Potentiel skade:  Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

 1. Åbn systemkortet.

  Se Adgang til systemkortet for at få yderligere oplysninger.

 2. Hvis en printerharddisk (option) er installeret, skal den fjernes først.

  Se Fjerne printerens harddisk for at få yderligere oplysninger.

 3. Pak ISP-sættet ud.

  1

  ISP-løsning

  2

  Skrue til fastgørelse af plastikbeslaget til ISP

  3

  Skruer til fastgørelse af ISP-monteringsbeslaget til systemkortets afskærmning

  4

  Plastikbeslag

 4. Fjern metaldækslet fra ISP-åbningen.

  1. Skru skruen løs.

  2. Løft metaldækslet, og træk det derefter helt ud.

 5. Placer afstandsbøsningerne på plastikbeslaget ud for hullerne i systemkortkammeret, og tryk derefter plasticbeslaget ind på systemkortkammeret, til det klikker på plads. Sørg for, at kablerne er sat korrekt ind under plastikbeslaget.

 6. Installer ISP'en på plasticbeslaget.

  Bemærk!  Hold ISP'en i en vinkel over plastikbeslaget, så hængende stik vil passere gennem ISP-åbningen i systemkortkammeret.

 7. Sænk ISP'en ned mod plastikbeslaget, indtil ISP'en sidder mellem styrene på plastikbeslaget.

 8. Brug den medfølgende fingerskrue til ISP'en til at fastgøre plastikbeslaget til ISP'en.

  Bemærk!  Drej skruen med uret, så den holder ISP'en på plads, men stram den ikke endnu.

 9. Fastgør de to medfølgende skruer for at sætte ISP-monteringsbeslaget fast på systemkortets afskærmning.

 10. Stram den fingerskrue, der er fastgjort til ISP'en.

  Advarsel - Potentiel skade:  Stram den ikke for meget.

 11. Slut ISP-interfacekablet til modtagerstikket på systemkortet.

  Bemærk!  Stikkene er farvekodede.

Var denne artikel nyttig?
Top