Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Kolejność instalacji

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Waga drukarki jest większa niż 18 kg i do jej bezpiecznego podniesienia potrzeba co najmniej dwóch przeszkolonych pracowników.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  W przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA:  Konfiguracje przeznaczone do montowania na podłodze wymagają dodatkowego elementu, aby zachować stabilność. Aby korzystać z kilku podajników opcjonalnych, należy użyć stojaka lub podstawy drukarki. Jeśli została zakupiona drukarka wielofunkcyjna (MFP) z możliwością skanowania, kopiowania i faksowania, mogą być potrzebne dodatkowe elementy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Drukarkę i wszystkie zakupione elementy należy instalować w następującej kolejności:

  • Podstawa na kółkach
  • Podajnik na 2100 arkuszy lub przekładka
  • Dodatkowy podajnik na 250 lub 550 arkuszy
  • Drukarka

Aby dowiedzieć się więcej o montażu podstawy odlewarki, dodatkowego podajnika na 250 lub 550 arkuszy, przekładki, czy podajnika na 2100 arkuszy, skorzystaj z karty konfiguracji dołączonej do danego elementu dodatkowego.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top