Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji Wi‑Fi Protected Setup

Zanim rozpoczniesz, upewnij się że:

 • Punkt dostępu (router bezprzewodowy) jest zatwierdzony do pracy z funkcją Wi-Fi Protected Setup (WPS) lub jest z nią zgodny. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z punktem dostępu.
 • Karta sieci bezprzewodowej zainstalowana w drukarce jest podłączona i działa prawidłowo. Więcej informacji zawiera instrukcja dostarczona z kartą sieci bezprzewodowej.

  Korzystanie z metody konfiguracji Push Button (PBC)

 1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

   > Sieć/Porty > Sieć [x] > Konfiguracja sieci [x] > Bezprzewodowe > Konfiguracja połączenia bezprzewodowego > Wi‑Fi Protected Setup > Włącz metodę przycisku dociskowego

 2. Postępuj według instrukcji widocznych na wyświetlaczu drukarki.

  Korzystanie z metody osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN)

 1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

   > Sieć/Porty > Sieć [x] > Konfiguracja sieci [x] > Bezprzewodowe > Konfiguracja połączenia bezprzewodowego > Wi‑Fi Protected Setup > Włącz metodę kodu PIN

 2. Skopiuj ośmiocyfrowy kod PIN funkcji WPS.

 3. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie wprowadź adres IP punktu dostępu w polu adresu.

  Uwagi:

  • Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
 4. Otwórz ustawienia funkcji WPS. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z punktem dostępu.

 5. Wprowadź ośmiocyfrowy kod PIN, a następnie zapisz ustawienie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top