Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Wysyłanie faksu przy użyciu panelu sterowania drukarki

 1. Załaduj oryginalny dokument do automatycznego podajnika dokumentów zadrukowaną stroną do góry i krótszą krawędzią do przodu lub umieść go zadrukowaną stroną do dołu na szybie skanera.

  Uwagi:

  • Do automatycznego podajnika dokumentów nie należy ładować pocztówek, fotografii, niewielkich przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników, takich jak wycinki prasowe. Należy je umieszczać na szybie skanera.
  • Kontrolka ADF świeci się, kiedy papier jest załadowany prawidłowo.
 2. W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów ustaw prowadnice papieru.

 3. Na ekranie głównym dotknij opcji Faks.

 4. Wprowadź numer faksu odbiorcy lub skrót.

  Uwaga:  W celu dodania odbiorców dotknij opcji Następny numer, a następnie wprowadź numer telefonu lub numer skrótu odbiorcy albo wyszukaj odbiorcę w książce adresowej.

 5. Dotknij opcji Faksuj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top