Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Wysyłanie faksu w zaplanowanym terminie

 1. Załaduj oryginalny dokument do automatycznego podajnika dokumentów zadrukowaną stroną do góry i krótszą krawędzią do przodu lub umieść go zadrukowaną stroną do dołu na szybie skanera.

  Uwagi:

  • Do zasobnika automatycznego podajnika dokumentów nie wolno ładować pocztówek, fotografii, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Materiały tego typu należy umieszczać na szybie skanera.
  • Kontrolka ADF zaczyna świecić, gdy papier jest prawidłowo załadowany.
 2. W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów ustaw prowadnice papieru.

 3. Z poziomu ekranu głównego przejdź do opcji:

  Faks >  wprowadź numer faksu > Opcje > Opóźnione wysyłanie

  Uwaga:  Jeśli w opcji Tryb Faksu wybrano wartość Serwer faksów, przycisk Opóźnione wysyłanie nie pojawi się. Faksy przeznaczone do wysłania znajdują się na liście w kolejce faksów.

 4. Ustaw godzinę wysłania faksu, a następnie dotknij ikony .

 5. Dotknij opcji Faksuj.

  Uwaga:  Dokument zostanie zeskanowany i wysłany w zaplanowanym terminie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top