Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

Drukowanie strony konfiguracji sieci

    Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, można na niej wydrukować stronę z informacjami na temat ustawień sieci, aby sprawdzić prawidłowość połączenia sieciowego. Na stronie tej znajdują się również istotne informacje ułatwiające konfigurowanie drukarki do drukowania za pośrednictwem sieci.

  1. Z poziomu ekranu głównego przejdź do opcji:

      > Raporty  > Strona konfiguracji sieci

  2. Sprawdź w pierwszej sekcji strony z informacjami na temat konfiguracji sieci, czy stan drukarki to Podłączona.

    Jeśli stan ma wartość Niepodłączona, może to oznaczać, że sieć LAN nie działa lub jest uszkodzony kabel sieciowy. Skonsultuj się z obsługą techniczną systemu w celu rozwiązania problemu, a następnie ponownie wydrukuj stronę konfiguracji sieci.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top